Způsob platby

PŘEVODEM RZB
č.ú. 6936524001/5500
Způsob dopravy

NEJLEVNĚJŠÍ způsob objednání zboží: 96,- (platba předem převodem na účet, dodání Českou poštou)
Anketa
Líbí se vám web?
Celkem hlasovalo: 4962 lidí

Obchodní podmínky

Úvodní informace

 

Vítáme Vás v internetovém obchodě www.arplus.cz. a dovolujeme si Vás požádat o důkladné prostudování níže uvedeného. Děkujeme za případnou objednávku našich produktů. Další dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na tel.čísle                          +420 606 510 227.

Provozovatelem těchto internetových stránek je:


Sídlo:

ARPLUS, s.r.o.
Nitranská 1057/4
101 00 PRAHA 10 - Vinohrady

IČ    25925776
DIČ CZ25925776

Registrace :  obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze oddil C, vložka 126579

Bankovní spojení :   RZB 6936524001/5500
e-mail   :    arplus@seznam.cz
Tel.        :    +420 606 510 227, +420 602  444 436, +420 602 382 871

Provozovny :

ARPLUS s.r.o.
Průmyslová 395
251 63 Strančice

ARPLUS s.r.o.
M.Klouda, areál Mototechny
Bavorská 856
155 00 PRAHA 5 - Stodůlky

 Obchodní podmínky stanovují podmínky pro vztahy mezi odběratelem a dodavatelem v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu nebo přímým prodejem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Definice kupní a spotřebitelské smlouvy:


Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží dodavatelem odběrateli vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje písemné potvrzení objednávky zaslané elektronickou formou. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, jedná se o spotřebitelskou smlouvu.

 

Objednávka

Zboží lze objednat:

- prostřednictvím e-shopu na stránkách www.arplus.cz
- e-mailem na adresu arplus@seznam.cz
- telefonicky na výše uvedených číslech
- poštou na adrese : ARPLUS s.r.o., Průmyslová 395, 251 63 Strančice

Objednávky takto vystavené musí obsahovat následující základní informace:

- identifikační údaje odběratele
- druh objednávaného zboží
- počet /množství/ objednávaného zboží
- cenu objednávaného zboží dle ceníku
- požadovaný způsob dodání (osobní převzetí u dodavatele nebo doprava na uvedené místo)

Storno objednávky ze strany odběratele

Odběratel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailové zprávy na adresu arplus@seznam.cz do převzetí dodávky přepravní firmou. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je odběratel povinen uhradit dodavateli škodu vzniklou tímto jednáním. Dodavatel uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání odběratele obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.


Storno objednávky ze strany dodavatele 

- bez udání důvodu 
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že odběratel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od smlouvy

V souladu se s §53. odst. 7 Občanského zákoníku může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy ( zboží však musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání , pokud možno v původním neporušeném obalu ). Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Dopis zašlete na ardesu ARPLUS s.r.o., provozovna Strančice, Průmyslová 395, 251 63 Strančice . Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím dodat zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího.
1. Společně s vráceným zbožím je nutno zaslat originál daňového dokladu.
2. Zásilka nesmí být zaslána dobírkou, nebude ze strany prodejce přijata !
3. Peníze za vrácené zboží budou zaslány složenkou na adresu spotřebitele do 14-ti dnů ( po předchozí dohodě možno i převod na účet ). Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.

Objednané zboží lze převzít:

- prostřednictvím České pošty nebo dopravní společnosti
- rozvozem naší firmou na území Prahy
- osobně na adrese provozoven ARPLUS na Praze 5 a ve Strančicích

Ceník přepravného

Běžný balík                  -     96,- Kč včetně DPH,   při objednávce nad  1500,- Kč včetně DPH zdarma
                                             dodací lhůta do 3 pracovních dnů od vyexpedování
                                             lze použít pro zboží do hmotnosti 14 kg
                                             dobírka   39,- Kč vč. DPH

Obchodní balík            -    125,- Kč včetně DPH,   při objednávce nad  1800,- Kč včetně DPH zdarma
                                             dodací lhůta 1 pracovní den od vyexpedování
                                             lze použít pro zboží do hmotnosti 30 kg
                                             dobírka   39,- Kč vč. DPH

Přepravní služba         -    DPD 
                                       -    TOP TRANS dle kalkulace tarifu (km, hmotnost)

Rozvoz ARPLUS          -    PRAHA   99,- Kč včetně DPH,   při objednávce nad 1000,- Kč vč. DPH zdarma  

Nedojde-li k převzetí předmětu plnění ze strany odběratele nebo spotřebitele(např.není i přes předem dohodnutý termín přítomna  určená osoba), nese odběratel (spotřebitel)náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou.Dodavatel není odpovědný za problémy způsobené pozastavením dodávek zákazníkovi z důvodu jeho neplnění Obchodních podmínek či Kupní smlouvy.

Termín dodání zboží

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1-3 dny, v případě speciálních a méně obvyklých produktů či požadavků dle telefonické (e-mailové) dohody mezi dodavatelem a odběratelem (spotřebitelem). Dodavatel může termín plnění prodloužit, musí však informovat o této změně odběratele (spotřebitele) - postačí telefonické upozornění.

Platební podmínky

- ceny jsou platné v době objednávky. . U zboží, které je označeno se ,,slevou” nebo v ,,akci” platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se již většinou nemění.
- ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH
- expediční náklady jsou zaúčtovány zvlášť, dle vámi zvoleného způsobu přepravy.

Úhrada potvrzené objednávky

- hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky – odběratel obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný doklad
- bezhotovostní platbou bankovním převodem - v případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet - č.ú…RZB   6936524001/5500
- platba po dodání zboží – v případě, že odběratel má u dodavatele přidělen platbu příkazem k úhradě, je mu při expedici zboží vystavena faktura se splatností, která mu přísluší

Cena zboží je uváděna včetně poplatku za likvidaci obalů.
Preferovaný způsob platby vyznačíte při vyplňování objednávkového listu
Firmám či organizacím při odběru většího množství nabízíme po dohodě individuální slevy 
Přepravní náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR .
Ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme.
Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme
Náklady na přepravu hradíme pouze v případě uznané reklamace.

Reklamace

1. Fyzické poškození zásilky je objednatel povinen reklamovat u dopravce při převzetí zásilky. 
2. Objednatel je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a poškození balení. O zjištěných vadách dodávky je objednatel povinen s dopravcem sepsat protokol.
3. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je objednatel povinen s dopravcem sepsat protokol.
4. Dodavatel nemá možnost později akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme objednateli poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti nás neprodleně informovat.
5. Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen odběratel reklamovat bez zbytečné časové prodlevy.

Předání reklamovaného zboží

V případě uplatnění reklamace v záruční době je místem uplatnění reklamace provozovna dodavatele Strančice - ARPLUS s.r.o., Průmyslová 395, 251 63 Strančice. Zboží zasílané k reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. V případě reklamace nás můžete kontaktovat na tel.+420 606 510 227 nebo email : arplus@seznam.cz .

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy a označí zásilku příslušnými symboly. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno prokázat existenci kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a to nejlépe přiložením dokladu o prodeji reklamovaného zboží kupujícímu.
Dále doporučujeme přiložit podrobný písemný popis závady nebo nedostatky.
V případě dotazů na stav vyřízení reklamace vždy uvádějte číslo faktury = reklamační číslo.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv plynoucích z odpovědnosti za vady v nutné výši (zejména poštovné a balné, znalecký posudek aj.). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. 
Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" těchto Obchodních podmínek. Důležité upozornění: doporučujeme balík s reklamovaným zbožím odesílaným kupujícím k reklamaci viditelně označit slovem "REKLAMACE" a přiděleným reklamačním číslem (t.j. číslo prodejního dokladu), nemusí být převzat a může se odesílateli (kupujícímu) vrátit zpět. 
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu na níž se záruka nevztahuje), bude kupující o této skutečnosti informován.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

1.
Neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
2. Mechanickým poškozením a opotřebením 
3. Živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem, vichřicí atd.)

Ochrana osobních údajů

 Provozovatel internetového obchodu www.arplus.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy ( zejména jméno, příjmení a adresu) jež získá od zákazníka, považuje za důvěrné a bude jich využívat výlučně pro osobní potřebu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Data nebudou využita pro reklamní účely obchodu ani nebudou poskytována třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se podílejí na vyřizování objednávky (pošta či speditér) a to pouze v nezbytném rozsahu. Veškerá data jsou uchovávaná v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tím zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím za databáze vymazat.

 

Závěrečné ustanovení

 

 Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení uvedené v nich.

V případě nejasností, neváhejte a kontaktujte nás na tel.+420 606 510 227 nebo emailu arplus@seznam.cz.

 

Nákupní košík
Nákupní košík
0 položek
Vyhledávání
Přihlášení uživatele
Přihlašovací jméno:
Heslo:
» registrace uživatele » ztráta hesla
Rychlý kontakt
AR PLUS s.r.o.
(maloobchod - velkoobchod)
Areál Mototechny
Bavorská 856
155 00 Praha 5 - Stodůlky
gsm: 606 510 227
e-mail: arplus@seznam.cz
Doporučujeme
Doporučujeme
Cena: 269 Kč
Doporučujeme
Cena: 1231 Kč
Doporučujeme
Cena: 288 Kč
Doporučujeme
Cena: 1099 Kč
Doporučujeme
Cena: 229 Kč
Doporučujeme
Cena: 879 Kč
Doporučujeme
Cena: 219 Kč
Doporučujeme
Cena: 922 Kč
Doporučujeme
Cena: 2875 Kč
Doporučujeme
Cena: 219 Kč
Doporučujeme
Cena: 539 Kč
Doporučujeme
Cena: 449 Kč
Doporučujeme
Cena: 2875 Kč
Doporučujeme
Cena: 146 Kč
Doporučujeme
Cena: 3840 Kč
Doporučujeme
Cena: 7320 Kč
Doporučujeme
Cena: 299 Kč
Doporučujeme
Cena: 5369 Kč
Doporučujeme
Cena: 14999 Kč